top of page

Fitness Group

Public·17 members

Poetika Prostora Bachelard Pdf 20 [TOP]Duboko, magično, obuzimajuće djelo o prostoru, našim domovima, o tome kako u njima živimo i kako oni na nas djeluju. Svaki tip prostora ima svoju psihologiju, bilo da je riječ o tavanu, podrumu, šumi ili gnijezdu. Filozofija, ali i književnost.
poetika prostora bachelard pdf 20


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2u80hF&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3qcMKifHpwn3oMQEef3TuiOtroštvo je gotovo večje kot stvarstvo.V naših sanjah je dom vedno velika zibka.Vse, kar moram povedati o hiši mojegaotroštva, je tisto, kar me prestavi v položajonirizma, na prag sanjarjenja, kjer se bomodpočil v svoji preteklosti.Srečen je otrok, ki je imel v lasti, ki je zaresposedoval svoje samote.Izmišljati si bo zmeraj večje kot živeti.Gaston Bachelard: Poetika prostora


Nakana mi je ovim tekstom predstaviti šira značenja prostora i njegove različite oblike i odnose, značenja o kojima su promišljali i pisali Norberg-Schulz (Egzistencija, prostor i arhitektura), Gaston Bachelard (Poetika prostora) te Henri Lefebvre (Proizvodnja prostora), kako bi ukazala na to koliko nas je postmodernizam udaljio od koncepta heterogenog prostora.


Norberg-Schulz nastoji objasniti da je ljudska egzistencija uvjetovana uspostavom smislene i cjelovite slike egzistencijalnog prostora. Takav prostor uključuje dvojni pristup: apstraktni (topologija) i stvarni (krajobraz, urbani krajolik, građevine i fizička obličja). Tako je najniža razina istog egzistencijalnog prostora definirana ljudskom rukom, gdje veličina i oblik prostora odgovara funkcijama obuhvata, nošenja i općenito aktivnostima ljudske ruke. Druga je razina određena tjelesnim aktivnostima sjedanja, ležanja i ostalih tjelesnih pokreta. Urbana razina je određena društvenom interakcijom kao uobičajenom formom života. Prema Norberg-Schulzu, taj sustav razina i njihova interakcija tvori strukturu egzistencijalnog prostora.


Iako Bachelard i Norberg-Schulz prije svega definiraju prostor kao egzistencijalni, ni kuća ni genius loci kao predmeti identifikacije i orijentacije nisu svedeni na razinu jednostavna predmeta, nego obuhvaćaju širok raspon odnosa u njihovoj egzistenciji, implicirajući na taj način društveni značaj prostora.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page